Навигация

Конкурси

Конкурси

1. Конкурс за държавни служители от категория Е

2. Подбор служител-ЛРТП за сектор "СОД"

3. Конкурс за държавен служител от категория Г / по § 5 /

4. Обява подбор за служител ЛРТП /автомонтьор/ в УССД при ОДМВР

5. Подбор служител ЛРТП-механик за сектор "Пътна полиция"

6. Обява подбор за сътрудник по охраната в ОДМВР-Пазарджик 2015г.

7. Конкурс са държавни служители за вакантни младши-изпълнителски длъжности в ОДМВР-Пазарджик

8. Протокол за допуснати участници в конкурс с Министерска заповед 8121К-669_24.02.2016